Zamknij

Siedlecka „Kolejówka” otwiera nowe kierunki

19:01, 06.03.2018 | JIC/FOT. UM SIEDLCE
REKLAMA
Skomentuj

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 od nowego roku szkolnego otworzy dwie nowe klasy technikum, kształcące młodzież na potrzeby PKP InterCity i PKP Polskich Linii Kolejowych. To kolejne osiągnięcia samorządu miasta w rozwijaniu szkolnictwa zawodowego.

Umowę dotyczącą utworzenia dwóch klas na poziomie technikum, liczących po 15. uczniów od września 2018 roku, w zawodach: Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym oraz Technik elektroenergetyk transportu szynowego, podpisały: Alina Brochocka - dyrektor ZSP nr 6, prezydent Wojciech Kudelski oraz przedstawiciele patronów klas: w imieniu PKP InterCity – dyrektor Ewa Gruszka i Andrzej Kmiecik, reprezentujący PKP PLK. Tak więc do 2. zawodów, w jakich szkoła już kształci "kolejarski" narybek: Technik transportu kolejowego i Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych dojdą dwa kolejne.
Prezydent Miasta Wojciech Kudelski dziękując patronom klas i dyrekcji szkoły, odniósł się do aktualnego trendu odbudowy szkół zawodowych i kształcenia dualnego, obserwowanego od pewnego czasu w polskim szkolnictwie i promowanego przez zarządzających edukacją.

- Siedleckie szkolnictwo zawodowe nigdy nie miało się źle. Dzięki wsparciu samorządu oraz zaangażowaniu i mądrości dyrektorów szkół, nasze szkoły zawodowe nie poszły w zapomnienie w latach 90. tych XX wieku. To dlatego jest nam wszystkim teraz łatwiej tworzyć nowa ofertę w szkołach zawodowych, dzięki czemu młodzież szybciej uzyskuje pracę po zakończeniu nauki.  Chciałbym jednak przede wszystkim serdecznie podziękować dyrekcjom PKP InterCity i PKP PLK za decyzje patronowania klasom i oferowane młodym wsparcie i zapewnienie im możliwości zatrudnienia po okresie nauki. 

- Powinniśmy dążyć do tego, by na kolej trafiali ludzie mający wiedzę i wiedzący, na czym polega praca na poszczególnych stanowiskach. Na takich pracowników, profesjonalnie wykształconych, liczymy - mówiła dyrektor Ewa Gruszka - nota bene absolwentka siedleckiej "Kolejówki" -zwracając się do obecnych uczniów klasy o profilu kolejowym.
Dyrektor Andrzej Kmiecik, szef Zakładu Linii Kolejowych PKP Polskich Linii Kolejowych w Siedlcach, jednego z patronów klasy potwierdza, że "wymiana kadr" na kolei jest wymogiem cywilizacyjnym i pokoleniowym. - Teraz zarządzający ruchem kolejowym, czy automatyką na na kolei kolejarz, musi czytać kilkanaście ekranów komputerowych. Zaczyna brakować specjalistów, wielu ma po 50 i więcej lat. 
Kształcenie praktyczne w zawodzie technik automatyk sterowania ruchem kolejowym odbywać się będzie w pracowniach i warsztatach szkolnych oraz w zakładach partnerów klas, będących potencjalnym miejscem zatrudnienia absolwentów. Szkoła zorganizuje praktyki zawodowe u partnerów, zapewniających rzeczywiste i właściwe dla nauczanego zawodu warunki pracy, w wymiarze 4 tygodni (160 godzin). Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego to 1350 godzin.
Jeśli chodzi o zawód technika elektroenergetyka transportu szynowego to szkoła zorganizuje praktyki zawodowe u partnera w podobnych, rzeczywistych warunkach w wymiarze 8 tygodni (320 godzin). Minimalną liczba godzin kształcenia zawodowego ma wynosić 1190 godzin.

(JIC/FOT. UM SIEDLCE)
REKLAMA

Komentarze (1)

StasiekStasiek

0 0

Pięknych czasów i czynów dożyłem. Gratulacje! 14:33, 08.03.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

© zyciesiedleckie.pl | Prawa zastrzeżone | 2018