Zamknij

Policjanci brali udział w powiatowych ćwiczeniach obronnych

12:16, 09.09.2017 | KS
REKLAMA
Skomentuj

Zamaskowani napastnicy z bronią w Starostwie, eksplozja ładunku i ewakuacja w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki i atak terrorystów na Stację Uzdatniania Wody w Mińsku Mazowieckim, to trzy zdarzenia, które złożyły się na powiatowe ćwiczenia obronne ujęte w planach obronnych województwa mazowieckiego. Ich celem było sprawdzenie współdziałania służb w związku z wystąpieniem nagłych sytuacji kryzysowych i zweryfikowanie i ocena obowiązujących procedur skutecznego eliminowania zagrożeń i sprawnego prowadzenia działań przez każdą ze służb, w tym: zarządzanie kryzysowe, policję, wojsko, straż pożarną i służby medyczne we współpracy z samorządami oraz instytucjami. Dowódcą policyjnych akcji był I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim nadkomisarz Zbigniew Pucelak. W ćwiczeniach brał też udział Zastępca Komendanta Powiatowego Policji młodszy inspektor Sebastian Ciastoń.

Zamknięte drogi dojazdowe do Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim, Urzędu Gminy w Mińsku Mazowieckim i regulacja ruchem w rejonie Stacji Uzdatniania w Mińsku Mazowieckim, tereny wydzielone taśmami i zakazy wchodzenia w strefy, takie właśnie warunki stworzono, aby skutecznie wyeliminować zagrożenia i przeprowadzić ewakuację pracowników dwóch urzędów, a także Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Wydarzenia, do których doszło w dniach 7-8 września były  zaplanowane jako sytuacje symulowane w ramach Powiatowych Ćwiczeń Obronnych „Orzeł 2017”.

Ćwiczenia zostały zorganizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim, we współpracy z lokalnymi samorządami, żandarmerią wojskową, strażą pożarną i Wydziałem Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.

Tak wyglądał scenariusz prowadzonych ćwiczeń:

Dzień I

W dniu 7 września około godz. 15.00 dochodzi do aktu terrorystycznego i powzięcia zakładników w budynku Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim. Części pracownikom i interesantom udaje się samodzielnie opuścić urząd, następna część osób zostaje ewakuowana.

Po weryfikacji informacji ustalono, że 3 osoby zostają przetrzymywane przez terrorystów. W tym samym czasie, z uwagi na uzyskane przez służby wywiadowcze informacje o planowanych dalszych atakach terrorystycznych, zostaje podjęta decyzja o ewakuacji osób z budynku Urzędu Gminy w Mińsku Mazowieckim. Podczas ewakuacji urzędu, zostaje zdetonowany ładunek wybuchowy.

Dzień II

W dniu 8 września około godz. 13.00 na teren Stacji Uzdatniania Wody Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Mińsku Mazowieckim wtargnęła grupa terrorystów. Obecni na terenie stacji pracownicy, zostają powzięci jako zakładnicy.

Jednemu z pracowników udaję się zbiec i powiadamia on służby informując, że terroryści są uzbrojeni, posiadają ładunki wybuchowe oraz podejrzane kanistry z jakąś nieznaną substancją.

Podczas ćwiczeń każda ze służb miała do realizacji określone zadania wynikające z kompetencji ustawowych. Celem ćwiczeń była ocena współdziałania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne w obliczu sytuacji kryzysowej oraz w związku z wystąpieniem nagłych zagrożeń.

W ramach policyjnych akcji każdorazowo powoływano sztab, a działaniami policji dowodził I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim nadkomisarz Zbigniew Pucelak. Podczas ćwiczeń nadzór kierowniczy realizował również Zastępca Komendanta Powiatowego Policji młodszy inspektor Sebastian Ciastoń.

W ramach policyjnego zabezpieczenia uczestniczyło w ćwiczeniach 24 policjantów w tym: Wydziału Prewencji i Wydziału Ruchu Drogowego. Do akcji wykorzystano łącznie 8 radiowozów.

Ćwiczenia zakończyły się podsumowaniem, które poprowadził Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński.

Utrudnienia, które podczas organizacji ćwiczeń, mogli odczuć petenci urzędów czy też przemieszczający się po mieście piesi i kierowcy, wynikały z charakteru prowadzonych działań, które rozgrywały się w czasie rzeczywistym, tak jakby wydarzyły się naprawdę, a kolejne działania służb, miał sprawdzić ich współpracę i współdziałanie w sytuacjach kryzysowych.

Policjanci od wielu lat biorą udział w tego rodzaju ćwiczeniach. Podczas każdego podsumowania, zawsze pada jedno stwierdzenie: „(…)są potrzebne i warto je organizować”.

Trzeba pamiętać, że budowanie sytemu bezpieczeństwa publicznego wymaga współpracy wielu służb, a tego rodzaju akcje, mają to współdziałanie jeszcze bardziej zacieśnić i usprawnić.

 

KPP w Mińsku Mazowieckim

(KS)
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

© zyciesiedleckie.pl | Prawa zastrzeżone | 2018